IKmetliefde Blog supplies watercolor DROMEN // droomadvent dag 21

DROMEN // droomadvent dag 21

Nederlands

Voor vandaag mocht ik weer een dag van droomadvent uitwerken. Maria die een droom kreeg over de zoon die ze ging krijgen. Ze mocht groter dromen, meer verwachten.

De bladzijde in mn Bijbel had ik al gevuld met een verwerking van mijn geboortekaartje. Stiekem heet ik Elizabeth (met een z, omdat mijn vader op moment van aangeven de s verwarde met een z en stiekem wel super origineel), m’n vader schreef de tekst β€˜dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van’ erbij. Het is nu één van de meest bijzondere en waardevolle pagina’s, omdat m’n vader vorig jaar een hartinfarct kreeg en daarna een hartaanval. Halleluja was hij op het moment van hartaanval in het ziekenhuis, wat echt zijn leven heeft gered en waardoor ik nu nog veel jaren van hem samen met mn lieve mama mag genieten en mijn kids van hun lieve opa.

Terug naar droomadvent.. De titel van vandaag is ‘dromen in actie, maar hoe?’. Want wat is het tof om over je dromen na te denken. Wat zijn je dromen? Ik heb de opdracht van vandaag een beetje aangepast en een droombord gemaakt, mijn dromen en verlangens schreef ik op. En onthoud dat niets te gek is. Hij heeft je niet voor niks die dromen gegeven. Strek je uit en op de vraag β€˜..maar hoe?’. Het antwoord vind je in mijn naam: β€˜Hij voorziet, rejoice in His provision’.

Doe je mee? Schrijr je dromen voor 2018 op over gezin, partner, school, baan, je hobby’s, je studie op en verwacht dat je Papa voor je zorgt, Hij voorziet en rejoice in His provision!

Dit keer heb ik geen gratis sjabloon voor je, maar wel een toffe luistertip. Een preek die helemaal gaat over dromen en waarom geen droom te groot is. Je vindt β€˜m (of eigenlijk haar)Β hier: wait om the Lord.

Engels

For today I was allowed to work out a day of dreamadvent. Maria who got a dream about the son she was going to get. She could dream bigger, expect more.

I already filled the page in my Bible with a processing of my birth announcement. My original name is Elizabeth, my father wrote the text ‘grateful and happy we are with the birth of’. It is now one of the most special and valuable pages, because my father suffered a heart attack last year and then a heart attack. He was, Hallelujah, at the time of heart attack in the hospital, which really saved his life and through which I now enjoy many years of him together with my dear mom and my kids from their dear grandfather.

Back to dreamadvent .. Today’s title is ‘dreams in action, but how?’. Think about your dreams. What are your dreams? I have changed the assignment of today a little bit and made a dream board, I wrote down my dreams and desires. And remember that nothing is too crazy. He did not give you those dreams for nothing. And stretch out and on the question ‘.. but how?’. You will find the answer in my meaning of my name: ‘He provides, rejoice in His provision’.

Do you join? Create your dreams for 2018 about family, partner, school, job, your hobbies, study and expect your Dad to take care of you, He provides and you can rejoice in His provision!

This time I do not have a free template for you, but a nice listening tip. A sermon that is all about dreams and why no dream is too big. You can find it (or actually her) here: wait for the Lord (the sermon is in Dutch).

Gebruikte materialen

USED MATERIALS

  • watercolor of Winsor & Newton
  • white pen
  • black fineliner
  • pure red sable brush of Rembrandt

0 Comments

Related Posts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

X